نویسنده: mahsa nejati

تعبیر خواب شناکردن ۰

تعبیر خواب شناکردن

تعبیر خواب شنا کردن   در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در ….

تعبیر خواب نمک ۰

تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب نمک از دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ دیدن یا مزه کردن نمک در خوابتان بیانگر یک شعله و جرقه‌ی جدید در زندگی بیداریتان است. شما ثروت فزاینده و مزه و قدرت بالاتری را تجربه می‌کنید. به تعبیری دیگر نمک نمادی از اعتماد، حقیقت و فداکاری است. ای…

تعبیر خواب زردآلو ۰

تعبیر خواب زردآلو

تعبیر خواب زردآلو   محمدبن سیرین گوید: زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و بعضی ازمعبران گویند: زردآلو به تأویل کنیزک و نیز به تأویل مال ی…

جاذبه های گردشگری قزوین ۰

جاذبه های گردشگری قزوین

جاذبه های گردشگری قزوین شهر قزوین به عنوان یکی از شهرهای تاریخی ایران، آثار دیدنی زیادی دارد که یادگار دوران گذشته هستند و داشته های این شهر محسوب می شوند. کاخ چهلستون شاید بتوان مهم ترین اثر تاریخی قزوین را کاخ چهلستون دانست که به ایده ی خیلی از افراد…

جاذبه های گردشگری همدان ۰

جاذبه های گردشگری همدان

همدان، قدیمی‌ترین شهر ایران و از آن دست شهرهاست که در تابستان هوای خوش و خنکی دارد، به طوریکه دمای هوای همدان در خنکترین ساعت روز به ۱۶ درجه می‌رسد. انگیزه‌های سفر به همدان چیست؟ همدان اولین پایتخت نخستین شاهنشاهی ایران یعنی مادها بوده و جدای از این وج…

جاذبه های گردشگری سنندج ۰

جاذبه های گردشگری سنندج

مکان های دیدنی سنندج یکی از قشنگ‌ترین نقاط ایران بخصوص در فصل بهار کردستان است. جایی که آب و هوای لطیفی دارد و جنگل‌های بلوط، آبشارها و رودخانه های خروشانش آن را به یکی از استان های کشور با جاذبه های گردشگری بسیار تبدیل کرده است. مجموعه تفریحی آبیدر یک…

جاذبه های گردشگری یزد ۰

جاذبه های گردشگری یزد

مکان های دیدنی یزد   بلندترین بادگیر جهان بلندترین و منحصر بفرد ترین بادگیرهای جهان را تنها می توان در استان یزد پیدا کرد. بادگیر باغ دولت آباد یزد در شمار زیباترین بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمتی ۲۷۰ ساله به عنوان بلندترین بادگیر جهان به …

جاذبه های گردشگری سرعین ۰

جاذبه های گردشگری سرعین

حتما اسم سرعین بارها به گوشتان خورده، شهرچشمه‌های آبگرم. این چشمه ها که از دل زمین میجوشند با خواص درمانی‌شان هرساله گردشگران زیادی را راهی سرعین در ۳۰ کیلومتری غرب اردبیل میکنند. این منطقه از مهم‌ترین جاذبه های گردشگری ایران به حساب می‌آید. سرعین جدا …

تعبیر خواب دزدیدن ماشین ۰

تعبیر خواب دزدیدن ماشین

تعبیر خواب دزدیدن ماشین معبرین غربی گویند: مفقود شدن و دزدیده شدن ماشین در خواب می‌تواند اشاره مستقیمی به رهبری و هدایت شما داشته باشد. دزدیدن ماشین در واقع به این معناست که شما انگیزه و یا احساس رو به جلو بودن را کمتر احساس می‌کنید و نمی‌دانید که چگون…

تعبیر خواب گیلاس ۰

تعبیر خواب گیلاس

تعبیر خواب گیلاس منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی معبرین دیدن گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می‌خورید و آن کاملاً شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است. مؤل…

تعبیر خواب گل محمدی ۰

تعبیر خواب گل محمدی

متاسفانه اکثر معبران نظرات منفی و نحس را برای تعبیر و معنی خواب گل محمدی خشک شده آورده اند که در این مطلب از توپ تاپ درباره آن کامل توضیح خواهیم داد خالد اصفهانی میگوید گل محمدی در خواب به نشانه ی لطف محبت و سایه ی مادر بر سر فرزندان می باشد و خشک ……

تعبیر خواب پول کاغذی ۰

تعبیر خواب پول کاغذی

تعیبر خواب پول   امام صادق (ع) می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از : ۱- برآورده کردن حاجت و خواسته ۲- حکومت ۳- مال جمع آوری شده ۴- دوست ۵- فرزند ۶- یار و رفیق ۷- رزق و روزی فراخ و گسترده ۸- ایمنی , کنیزک ۹- به دست آوردن جا و مقام ۱۰- ……